Kas biškopībā ir visgrūtākais?

AutorsRu Wikmann|31. jūlijs, 2023

bee graph report

BeeSage radās nejauši hakatonā, kad es satiku savu līdzdibinātāju, elektronikas inženieri, kura tēvs ir hobija biškopis. Viņam nebija lielas pieredzes biškopībā, tāpat kā man pašam. Kad nolēmām izveidot šo uzņēmumu un strādāt pie savas misijas - dot iespēju bitēm dalīties zināšanās ar cilvēkiem, izmantojot reāllaika datus, - mēs zinājām, ka mūs gaida sarežģītas mācības. Tāpēc kļuvu par Latvijas Biškopju biedrības biedru un izgāju biškopības kursus.

Tā ir bijusi neticami vērtīga pieredze. Lai gan man vēl nav savu bišu stropu, ņemot vērā ārkārtīgi lielo darba slodzi, kas saistīta ar agrīnā stadijā esoša jaunuzņēmuma vadītāja darbu, esmu ieguvis pietiekami daudz teorētisko zināšanu un praktiskās pieredzes biškopībā, apmeklējot biškopības nodarbības un stažējoties pie liela komerciāla biškopja Bulgārijā.

Tomēr visnozīmīgākās atziņas esmu guvis sarunās ar mūsu klientiem. Saskaņā ar Y Combinator jaunuzņēmumu veiksmes recepte ir izveidot kaut ko, ko cilvēki vēlas. Izklausās ārkārtīgi vienkārši, bet patiesībā tas prasa lielu neatlaidību un centību, ilgstoši uzdodot pareizos jautājumus.

Papildus individuālām sarunām ļoti noderīgas ir bijušas arī aptaujas. Ņemot vērā, ka mēs dzīvojam un elpojam uz datiem balstītu pieeju biškopībai, mums ir arī kvantitatīvi jāapkopo mūsu klientu atbildes tādā veidā, lai sniegtu objektīvu priekšstatu par viņu pieredzi. Augstāk redzamajā diagrammā salīdzinātas dažu simtu Latvijas biškopju atbildes uz jautājumu 'Kas biškopībā ir visgrūtākais?', kas iegūtas aptaujā, kuru līdz šim esam veikuši divas reizes.

Lai izvairītos no neobjektivitātes attiecībā uz šo konkrēto jautājumu, es atstāju biškopju ziņā atbildēt ar viņu pašu vārdiem. Pēc tam es izstudēju visas atbildes un izveidoju 17 klases, lai statistiski grupētu atbildes. Apskatīsim, ko mēs no tā uzzinājām, un aplūkosim dažus papildu jautājumus, kurus es uzdevu.

Biškopība ir fiziski smaga

Fiziskā slodze ir izaicinošs biškopības aspekts vairāku iemeslu dēļ. Biškopji strādā ar stropiem, t. i., kastēm, kas piepildītas ar medus un peru rāmjiem, un citu aprīkojumu. Šie priekšmeti var būt diezgan smagi, jo īpaši, ja tie ir pilni ar medu un bitēm. Pastāvīga to celšana un pārvietošana stropu pārbaužu, medus vākšanas un vispārējās uzturēšanas laikā var radīt pārmērīgu slodzi biškopja ķermenim. Dažādi laikapstākļi, piemēram, ārkārtējais karstums, kas Eiropā ik pa laikam ir vērojams vasaras mēnešos, var būt fiziski smagi un var izraisīt nogurumu un dehidrāciju.

Daudziem biškopības darbiem ir nepieciešamas atkārtotas kustības, piemēram, stropu kastu celšana, dūmekļa lietošana vai medus šūnu atvākošana. Šīs atkārtotās darbības var radīt hronisku saspringumu, izraisot fizisku diskomfortu un iespējamas ilgtermiņa traumas.

Lai pasargātu sevi no bišu dzēlieniem, biškopji parasti valkā aizsargapģērbu, tostarp biškopja tērpu un cimdus. Lai gan šis apģērbs ir būtisks drošībai, tas var būt apgrūtinošs un palielināt biškopja ķermeņa svaru, apgrūtinot fiziskās kustības. Turklāt vienmēr pastāv zināms risks, ka bites var iedzelt, jo īpaši stropu pārbaužu laikā vai cita veida saskarsmē ar bišu saimēm. Daži cilvēki var būt jutīgāki pret bišu dzēlieniem, kas var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas.

Sezonas prasības vienmēr mainās, jo biškopības uzdevumi mainās visa gada garumā. Intensīvajā sezonā, piemēram, pavasarī un vasarā, kad bites ir visaktīvākās, darba slodze ievērojami palielinās. Biškopjiem jāiegulda vairāk laika un pūļu, lai sekotu līdzi bišu saimju apsaimniekošanai, medus iegūšanai un saimju pārraudzībai.

Visbeidzot, daudzi biškopji ir vecākas paaudzes, un ar vecumu fiziskā slodze kļūst arvien grūtāka. Tāpēc daži pienākumi, kas agrāk bija viegli paveicami, var kļūt sarežģītāki.

Reāllaika dati no dravas ļauj pieņemt pamatotus lēmumus

Mēs nemēģinām aizstāt biškopjus ar robotiem, pārvaldot bišu saimes attālināti (hei, sveiciens Beewise), tomēr nodrošinām reāllaika datus no bišu dravām, izmantojot mūsu bišu saimju pārraudzības sistēmu, kas darbojas kā lēmumu atbalsta sistēma, palīdzot biškopjiem palielināt medus ražu, uzlabot bišu saimju veselību un mazināt citus riskus.

Reāllaika informācija par bišu saimēm ir ļoti svarīga biškopjiem, lai novērtētu savu bišu veselību un labklājību. Bez piekļuves jaunākajiem datiem biškopji var nepamanīt agrīnas pazīmes, kas liecina par iespējamām problēmām, piemēram, slimību uzliesmojumiem, kaitēkļu invāziju vai mātes problēmām. Savlaicīga atklāšana ir būtiska, lai veiktu koriģējošus pasākumus un novērstu bišu saimju zaudējumus.

Biškopjiem rūpīgi jāuzrauga bišu saimes spietošanas periodā. Tā ir dabiska bišu vairošanās procesa sastāvdaļa, taču var novest pie vērtīgu bišu strādnieču zaudēšanas un bišu saimes sadalīšanas. Izmantojot mūsu HiveNode, mēs ļausim biškopjiem paredzēt un novērst spietošanu, zinot, kad bišu saimēm parādījies spietošanas noskaņojums, un veicot atbilstošas darbības situācijas pārvaldībai.

Nektāra un ziedputekšņu pieejamība ir būtiska bišu saimju attīstībai un produktivitātei. Reāllaika informācija par nektāra plūsmu, ko nodrošina Viedie stropa svari, ļauj biškopjiem plānot medus atņemšanu, papildu barošanu (ja nepieciešams) un citas pārvaldības metodes. Bez šiem datiem biškopji var nokavēt optimālos medus ieguves periodus vai nenodrošināt nepieciešamos resursus medus trūkuma periodos.

Laika apstākļi var būtiski ietekmēt bišu saimes. Ekstremālas temperatūras, spēcīgs lietus, spēcīgs vējš vai pēkšņi temperatūras kritumi var radīt stresu bitēm un ietekmēt to barošanās paradumus. Reāllaika meteoroloģiskie dati ļauj biškopjiem pieņemt pamatotus lēmumus, piemēram, nodrošināt bišu saimēm papildu aizsardzību nelabvēlīgos laika apstākļos.

Turklāt biškopībā ir nepieciešama efektīva resursu pārvaldība. Izmantojot reāllaika informāciju par nektāra plūsmu un laikapstākļiem, biškopji var efektīvāk sadalīt savu laiku un resursus. Piemēram, viņi var pārvietot bišu saimes uz apgabalu, kur ir bagātīgi nektāra avoti, vai noteikt prioritātes pārbaudēm un manipulācijām ar stropiem, pamatojoties uz pašreizējiem laika apstākļiem bišu dravā.

Piekļuve reāllaika datiem ļauj biškopjiem pieņemt uz datiem balstītus lēmumus, nevis paļauties tikai uz iepriekšējo pieredzi vai pieņēmumiem. Tas var veicināt proaktīvāku un uz informāciju balstītu biškopības praksi, tādējādi uzlabojot bišu saimju veselību un medus ražošanu.

Kā teica Vinnijs Pūks ar bitēm nekad neko nevar zināt. Un tas patiešām ir adekvāts apgalvojums, ņemot vērā, ka biškopji savās atbildēs kā vienu no problēmām uzsvēra arī bišu saimju uzvedības neprognozējamību. Tomēr koncentrēšanās uz bišu izpratni, izmantojot reāllaika datus ļaus mums labāk rūpēties par bitēm, un, iespējams, šajā procesā mēs uzzināsim ko vairāk arī par mūsu planētu.

Tehnoloģiju ieviešana biškopībā

blog graph

Kā redzams šajā grafikā, mums vēl tikai priekšā pārvarēt bezdibeni tehnoloģiju ieviešanai biškopībā. Reālais procents varētu būt vēl mazāks, ņemot vērā, ka jautājums tika formulēts tā, lai noskaidrotu, vai mūsu auditorijai ir kāda pieredze ar viedierīcēm biškopībā, nevis to, vai viņi šobrīd izmanto tehnoloģijas biškopības vajadzībām.

Biškopība ir sena prakse, kas tiek nodota no paaudzes paaudzē, un daudzi biškopji gadu desmitiem ir izmantojuši tradicionālās metodes un paņēmienus. Pārmaiņām var būt pretestība, jo īpaši starp vecākiem biškopjiem, kuri ir pieraduši pie savām pārbaudītajām metodēm.

Turklāt biškopības nozarē lielākoties darbojas nelieli biškopji vai biškopji hobijisti, kas strādā neatkarīgi. Atšķirībā no lielajām lauksaimniecības nozarēm šeit, iespējams, nav centralizētu struktūru vai organizāciju, kas veicinātu plašu tehnoloģiju ieviešanu vai sniegtu atbalstu to īstenošanai.

Tāpēc BeeSage mēs koncentrējamies uz lietošanas ērtumu un nevainojamu klientu pieredzi. Viss darbojas 'izņemot-no-kastes', un biškopim nav nekas jāzina par pamatā esošo tehnoloģiju. Ja vien viņi prot lietot viedtālruni un/vai datoru, viņi var izmantot mūsu bišu pārraudzības sistēmu.

Mēs jautājām biškopjiem, kāda veida dati viņiem ir visnoderīgākie - svars, temperatūra stropā, mitrums stropā, temperatūra dravā, mitrums dravā, skaņa, vējš vai visi iepriekš minētie. 50 % respondentu atbildēja, ka lielākā nozīme ir svaram, un 32 % uzskata, ka visi šie dati ir svarīgi, savukārt temperatūra stropā bija nākamais biežāk izvēlētais atbilžu variants. Šī atbilde liecina, ka Viedo stropa svaru laišana tirgū vispirms kā atsevišķu produktu bija pareizs lēmums, kamēr mēs izstrādājam pilno sistēmu, kas sastāv no vairākām ierīcēm, kuras visas savienojas ar Svariem, izmantojot tāldarbības Bluetooth.

Vai esi biškopis/e, kas vēlas palielināt medus ražu, vienlaikus uzlabojot savu bišu saimju veselību? Ja vēlies uzzināt vairāk, raksti mums šeit. Priecīgu biškopību!

Dalies